2024-02-24 Friskolan

  • Jan-Olov Andersson (V) ledamot i kommunfullmäktige och Lars Nordgren (V) ledamot i utbildningsnämnden berättar om hur friskolorna påverkar kommunen. Om finansieringen, lärarlöner, betyg med mera. 
  • Nyheter från Vänsterpressen består denna gång av en kort intervju med EU-parlamentariker Malin Björk (V).
  • Och många fina låtar bjuds det också på….