Om oss

Gävle Närradioförening
Södra Centralgatan 10
802 50 Gävle
Tel. 026-623940
e-post

Styrelse  
Ordförande Mikael Persson Radio GSK
Ordinarie ledamot, vice ordförande Sven Johansson Radio GSK
Ordinarie ledamot, kassör Staffan Nygren Pingstförsamlingen i Gävle
Ordinarie ledamot, sekreterare Ove Sandert MHF-Radion
Ordinarie ledamot, datorer Staffan Nygren Pingstförsamlingen i Gävle
Ordinarie ledamot, teknikansvarig Timo Heino Seniorradion
Ordinarie ledamot Seppo Laine Radio GSK
Ersättare Leif Fors MHF-Radion
Ersättare Merja Niskanen Radio GSK
Ersättare Virginia Sandert MHF-Radion
Ersättare Åke Carlsson MHF-Radion
Revisor  Rolf Vingemar  
Revisor  Hannele Kumpulainen  
Revisor, ersättare  Kauko Nisukangas  
Valberedning  Mats Åmvall, sammankallande  
Valberedning Voitto Visuri