Om oss

Gävle Närradioförening
Södra Centralgatan 10
802 50 Gävle
Tel. 026-623940
e-post

Styrelse  
Ordförande Anneli Thylin Radio GSK
Ordinarie ledamot, vice ordförande Mikael Persson Radio GSK
Ordinarie ledamot, kassör Lena Kuusinen Seniorradion
Ordinarie ledamot, sekreterare Ove Sandert MHF-Radion
Ordinarie ledamot, datorer & teknik Staffan Nygren Pingstförsamlingen i Gävle
Ordinarie ledamot, studio Lars Rosenblom Seniorradion
Ordinarie ledamot Vicky Sandert MHF-Radion
Ordinarie ledamot Irma Larsson Radio GSK
Ersättare, teknikansvarig Timo Heino Seniorradion
Ersättare Leif Fors MHF-Radion
Ersättare Merja Niskanen Radio GSK
Revisor Hannele Kumpulainen  
Revisor Hans Pettersson  
Valberedning Irja-Liisa Wall Radio GSK
Valberedning Vakant  
Adjungerad
Sakkunnig datorer/teknik
Björn Larsson Seniorradion
Adjungerad
Sakkunnig föreningsfrågor
Voitto Visuri Radio GSK