2024-02-24 Friskolan

  • Jan-Olov Andersson (V) ledamot i kommunfullmäktige och Lars Nordgren (V) ledamot i utbildningsnämnden berättar om hur friskolorna påverkar kommunen. Om finansieringen, lärarlöner, betyg med mera. 
  • Nyheter från Vänsterpressen består denna gång av en kort intervju med EU-parlamentariker Malin Björk (V).
  • Och många fina låtar bjuds det också på….

2024-02-17 Bakgrund och aktuella händelser i Palestina och Gaza.

Sandra Söderqvist, ombudsperson i Uppsala län och Ayysha Badra från Kulturföreningen Palestina Gävle berättar för dig och ger exempel på musik kring ämnet och några klassiker från proggen.

Några tips om vad vänsterpressen skrivit om, kring en halvtimme in i programmet, blir det också.